Breeder Infomation

Ueno Koi Farm

Ueno Koi Farm
Breeders NameUeno Koi Farm
Artist NameHiroki Ueno
Address9306, Oama, Tensui-machi ,Tamana-shi ,Kumamoto, 861-540
VarietyGosanke(Showa Sanshoku, Kohaku, Taisho Sanshoku)